شریعت نژاد: بی‌توجهی‌ها مرکبات‌کاران مازنی را به سمت ویلاسازی سوق خواهد دادنماینده مردم تنکابن و رامسر در مجلس با بیان اینکه افزایش 4برابری قیمت پرتقال رامسر از مزرعه تا فروش در بازار مصرفی نتیجه حضور دلالان است، تصریح کرد: بی‌توجهی‌ها مرکبات‌کاران مازنی را به سمت ویلاسازی سوق خواهد داد.
شمس الله شریعت نژاد

شمس الله شریعت نژاد درگفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره وضعیت بازارمرکبات کشاورزان شرق استان مازندران،گفت: دلالان، محصولی همچون پرتقال شرق استان مازندران را با بهای ناچیز از کشاورزان در شرایطی خریداری می کنند و با افزایش چند برابری قیمت، این محصول پر طرفدار  را به دست مصرف کننده می رسانند.

 

نماینده مردم تنکابن و رامسر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: زمانی که  هزینه تولید و نرخ فروش  برای مرکبات کاران شرق استان مازندران توجیه اقتصادی  ندارد بدیهی است که مردم  تنها از روی ناچاری در  صنعت کشاورزی باقی  می مانند  بنابراین اگر چراغ  سبز ویلاسازی  برای کشاورزان روشن  شود، بدیهی  است که  بسیاری از تولید کنندگان به سمت ویلاسازی حرکت خواهند کرد.

 

شریعت نژاد  با بیان اینکه افزایش 4 برابری قیمت پرتقال رامسر از مزرعه تا فروش دربازارمصرفی نتیجه حضور دلالان است، گفت: حال و روز اقتصادی تولید کنندگان پرتقال شرق مازنداران خوب نیست.

 

 عضو کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی مجلس یادآور شد: فعال شدن تشکل‌های کشاورزی و ایجادبازارهای فروش مطمئن خارجی و داخلی اهرمی برای تقویت اقتصاد مرکبات کاران تلقی می‌شود بنابراین اگر  اعتقاد به تولید در  صنعت کشاورزی داریم باید بنیه اقتصادی کشاورزان را نیز  تقویت کنیم./