شریعت نژاد: عدم پرداخت حقابه تالاب‌ها علت عمده بیابان‌زایی/ سازمان جنگل ها توان مقابله با بیابان زایی را ندارد


عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با انتقاد از توزیع ناعادلانه آب و به دنبال آن سیرصعودی بیابان زایی درکشور،گفت: سازمان جنگل ها به دلیل کمبود تجهیزات و نیروی انسانی توان مقابله با بیان زایی ندارد.
 
شمس الله شریعت نژاد

شمس الله شریعت نژاد درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درباره شرایط بیابان زایی در کشور، گفت: به طورحتم به آمارهای مطرح شده درخصوص اینکه 20 درصد اراضی ایران درمعرض بیابان زایی هستند، نمی توان خیلی اعتنا کرد، زیرا این آمارها بیشتر از سوی دستگاه های دولتی و با توجه به میزان اعتبارات مطرح می شود؛ ضمن اینکه نباید جامعه را نسبت به برخی آمارها حساس کرد.

 

نماینده مردم تنکابن درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هیچ شکی درخصوص افزایش بیابان زایی درکشور وجود ندارد، افزود: یکی ازمهم ترین مشکلات عدم توزیع عادلانه آب در تقاط کشور است، یعنی در بسیاری مناطق خاص دارای پوشش گیاهی  با سدسازی های بی رویه در بالادست حقابه آبیاری این مناطق قطع شده است، بنابراین این مناطق درحال حاضر به محل برداشت خاک تبدیل شدند.

 

وی تصریح کرد: البته روند بیابانی شدن به شرایط آب و هوایی بستگی دارد، به عنوان مثال میزان تبخیر در طول یکسال 800 میلی متر است؛ اما میزان بارش حدود 250 میلی متربوده وبهره برداری از منابع هم به درستی صورت نمی گیرد، بنابراین به طور قطع روند بیابان زایی در کشور افزایش پیدا می کند و این موضوع علمی بوده و به طور کامل قابل پیش بینی است.

 

شریعت نژاد با اشاره به اینکه توزیع ناعادلانه آب ریزگردها و بیابان زایی را افزایش داده است،گفت: در شرایطی که تنها به دنبال جمع آوری آب پشت سدها هستیم، نمی توان از روند بیابان زایی جلوگیری کرد، ضمن اینکه همین آب را می توان درسفره زیرزمینی نیز ذخیره کرد؛ بنابراین این خشکسالی های ایجاد شده به دلیل کمبود آب به بیابان زایی اضافه کرده است.

 

این نماینده مردم درمجلس دهم با بیان اینکه برای جلوگیری از افزایش بیابان زایی باید مهارآب را در دستور کار قرار داد، افزود: ضمن اینکه میزان مصرف آب باید بهینه شود، همچنین از آبیاری نوین نیز برای کاهش میزان مصرف آب باید استفاده شود؛ البته باید نقاط حساس درحوزه بیابان زایی شناسایی شده و اولویت مدیریت برای مهار عوامل بیابان زایی دراین مناطق پیگیری شود؛ یعنی درگام اول از پوششش گیاهی دراین مناطق به درستی استفاده شود و حقابه را به این نقاط برگرداننده شود.

 

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، درباره عملکرد دستگاه ها درجهت مقابله با بیابان زایی، تصریح کرد: سازمان محیط زیست دریک سازمان نظارتی بوده و نقش همه دستگاه ها درعرصه منابع طبیعی ازجمله وزارت نیرو تعیین کننده است، اما نقش اصلی برعهده سازمان جنگل ها، منابع طبیعی و آبخیزداری کشوراست اما باید امکانات و نیروی انسانی برجسته دراختیارآن گذاشته شود، تا بتوان به اهداف دست پیدا کرد.