گزارش تصویری حضور شمس اله شریعت نژاد در روستای لشتوی شهرستان تنکابن جهت بررسی و حل مشکلات روستا


شمس اله شریعت نژاد نماینده مردم درخانه ملت، کشاورز معاون فرماندار ، فتحی رییس اداره راه و شهرسازی ، افقی رییس اداره آب در روستای لشتو تنکابن حضورپیداکردند.
در این دیدار به بررسی مشکلات روستا از قبیل آب شرب ،رودخانه و راه روستایی پرداخته شد.