شریعت نژاد:امسال سال متفاوت در حوزه تولید مرکبات/ دولت به فکر صادرات باشد


عضو کمیسیون کشاورزی،آب ومنابع طبیعی مجلس گفت: امسال بعد از 2 سال در حوزه تولید مرکبات وضعیت خیلی خوبی را پیش رو خواهیم داشت،لذا دولت از هم کنون باید به فکر صادرات مرکبات باشد.

شمس‌الله شریعت نژاد درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درخصوص میزان تولید مرکبات درسال جاری گفت: امسال بعد از 2 سال در حوزه تولید مرکبات وضعیت خیلی خوبی را پیش رو خواهیم داشت؛لذا دولت ازهم کنون باید به فکر صادرات مرکبات باشد.

  • موضوع : ---