شریعت نژاد مطرح کرد:واردات برنج با مجوزهای خاص/کارنامه منفی وزارت جهاد در اجرای قانون انتزاع


عضو کمیسیون کشاورزی،آب ومنابع طبیعی مجلس با بیان اینکه کارنامه وزارت جهاد کشاورزی در طول اجرای قانون انتزاع مثبت نیست،گفت: براساس قانون تمامی امور و وظایف بخش کشاورزی از خرید تضمینی تا تنظیم بازار به وزارت جهادکشاورزی سپرده شده اما متاسفانه این وزارتخانه به خوبی در این موضع نتوانسته ایفای نقش کند.

شمس الله شریعت نژاد درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،با انتقاد ازعملکرد وزارت جهادکشاورزی در مورد اجرای قانون انتزاع وظایف بخش کشاورزی،گفت: کارنامه وزارت جهاد کشاورزی درطول مدت اجرای قانون انتزاع مثبت نیست.