شریعت نژاد تاکید کرد:قاچاق هدایت شده میوه!/توان حفاظت از مرزها و جلوگیری از قاچاق را نداریم


 

عضوکمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس با انتقاد از اینکه قاچاق در کشور ما نهادینه شده است،گفت: وقتی موضوع قاچاق شفاف نیست این گمان و برداشت شکل می گیرد که اتفاقاتی در حال انجام بوده و این واردات قاچاق به صورت هدایت شده انجام می شود.

 

شمس الله شریعت نژاد در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درخصوص دست های پشت پرده قاچاق میوه جولان میوه‌‌های فرنگی در بازار با وجود ممنوعیت واردات،گفت:متاسفانه موضوع قاچاق ظاهرا در کشور ما نهادینه شده است،یعنی همه مدیران و مسئولان از قاچاق و مبارزه با آن صحبت می کنند اما این کار همچنان به صورت قانونی و غیرقانونی ادامه دارد و قاچاقچیان خیلی راحت میوه‌های ممنوعه را وارد کشور و در بازار توزیع می‌کنند.