شریعت نژاد:ابهام در منع واردات برنج/ دولت به هر شکل ممکن از برنج کاران حمایت کند


شریعت نژاد،نماینده مردم شریف تنکابن،رامسر و عباس آباد در مجلس گفت: علی رغم اینکه برنج در کشور ما شرایط خاص و ویژه ای دارد و بر ممنوعیت واردات بی رویه این محصول استراتژیک تاکید می شود،همچنان در جلوگیری از واردات آن ابهامات قابل توجهی وجود دارد.

 

شمس اله شریعت نژاد،عضوکمیسیون کشاورزی،آب ومنابع طبیعی مجلس درگفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، با انتقاد از خلف وعده دولت در مورد ممنوعیت واردات برنج و ورود 46 هزارتن برنج به کشور در یک ماه گذشته، گفت: با اینکه برنج در کشور ما شرایط خاص و ویژه ای دارد و بر ممنوعیت واردات بی رویه این محصول استراتژیک تاکید می شود در جلوگیری از واردات برنج ابهامات قابل توجهی وجود دارد.