گزارش تصویری جلسه ای با حضور شریعت نژاد و مدیر عامل برق غرب استان


جلسه ای با حضور شریعت نژاد نماینده مردم شریف تنکابن،رامسر و عباس آباد در مجلس شورای،مدیر عامل برق غرب مازندران و روسای ادارات برق رامسر،تنکابن و عباس آباد در دفتر تنکابن برگزار گردید.در این جلسه مشکلات و کاستی های منطقه مطرح و رسیدگی شد.