شریعت نژاد : رمز وحدت « همدلی و همزبانی» است


شمس اله شریعت نژاد نماینده مردم شریف تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس با اشاره به شعار سال جاری گفت: شعار امسال بسیار کلیدی بوده زیرا رمز اتحاد و وحدت در همدلی و همزبانی بین دولت و ملت است.

شمس اله شریعت نژاد در گفتگو با خبرگزاری مهر افزود: همدلی و همزبانی بین دولت و ملت در همه زمینه ها، زمینه ساز وحدت و انسجام ملی است و می تواند پشتوانه قوی در مباحث داخلی و بین المللی باشد.

شریعت نژاد درباره مذاکرات هسته ای با بیان اینکه گروه مذاکره کننده سربازان ملت هستند، گفت: به آینده مذاکرات خوشبین هستیم و تحقق اهداف نیازمند وحدت ملی است.

وی اظهار داشت: باید به گروه مذاکره کننده اعتماد کنیم و گامهایمان واحد باشد تا به نتیجه مطلوب برسیم و دشمنان بدانند، تحریمها بر اراده ملت خللی وارد نکرده و ملت پیشتیبان گروه مذاکره کننده هستند.