اخبار کوتاه


شمس اله شریعت نژاد جهت رفع ابهام در خصوص شمولیت بند ج آیین نامه ابلاغی(زمین های بنیاد علوی) با رئیس سازمان املاک و اموال تملیکی و مشاور عالی ریاست بنیاد مستضعفان و مدیر کل حراست بنیاد ملاقات نمود. در این جلسه ریاست سازمان، مشمولین بند ج  را همه افراد کم درآمد ذکر کرد و لذا طیف گسترده ای از افراد را شامل می شود.بنابراین محدود به افراد تحت پوشش نهاد های حمایتی(کمیته امداد-بهزیستی) نمی شود.

شریعت نژاد در ادامه افزود با جلساتی که با مسئولین بنیاد داشتیم متقاعد شدند که بند ج شامل تمام افراد کم بضاعت می شود و  لذا جای نگرانی نیست. و تمام افراد کم بضاعت که مشمول بند ج هستند می توانند برای اخذ سند زمین های بنیادی خود از هم اکنون اقدام نمایند.