رژه مدیران با تابعیت‌ دوگانه‌ در وزارتخانه‌ها رصد می‌شود / ضرورت شناسایی و عزل


دکتر شریعت نژاد ،با بیان اینکه حضور دو تابعیتی ها در پست های مدیریتی و کلیدی مغایر قانون است،گفت: تاکنون در مورد وجود مدیران دو تابعیتی گزارش رسمی اعلام نشده است اما اگر این موضوع صحت داشته باشد،باید هرچه زودتر نسبت به شناسایی و عزل این افراد، اقدام شود. 


شریعت نژاد در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت گفت: در مورد مدیران دو تابعیتی دو موضوع مطرح است اول آن دسته مدیرانی هستند که گرین کارت دارند و الزاما تابع این کشور نیستند،که اگر ماجرای دو تابعیتی ها همین باشد مسئله ای نیست.

 

شریعت نژاد افزود: اما اگر مدیرانی که در پست های کلیدی و مدیریتی کشور حضور دارند دو تابعیتی باشند این روند با توجه به شرایط کشور ما منطقا درست نیست و حتی با قانون مغایرت دارد.


عضو کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی و تلفیق بودجه تصریح کرد: چنانچه وجود افراد دو تابعیتی در پست های مهم و کلیدی مدیریت کشور از جمله وزارت نفت صحت داشته باشد باید هرچه زودتر نسبت به شناسایی و عزل این افراد از پست هایی که دارند، اقدام شود.