شریعت نژاد:اعتبارات حوزه پیشگیری از بحران در مازندران کافی نیست/نیازمند تغییر نگاه بر بودجه هستیم


نماینده مردم شهرستان های عباس آباد، تنکابن و رامسر در مجلس با اشاره به حجم بالای بحران ها و حوادث طبیعی در استان مازندران، گفت: اعتبارات حوزه پیشگیری متناسب با بحران های این استان نیست.