شریعت نژاد: عملکرد بنیاد علوی تحقیق و تفحص می شود


نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس گفت: طرح تحقیق وتفحص از عملکرد بنیاد علوی با امضائ 150 نماینده در حال پیگیری است.