شریعت نژاد: کشور در شرایط ویژه ای قرار دارد/ به هیچ وجه منافع خوش نشین ها را بر منافع عموم مردم ترجیح نمی دهیم


 

شریعت نژاد: کشور در شرایط ویژه ای قرار دارد/ به هیچ وجه منافع خوش نشین ها را بر منافع عموم مردم ترجیح نمی دهیم

جلسه دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی روستاهای بخش کلار شهرستان عباس آباد با دکتر شریعت نژاد نماینده مردم شهرستان های رامسر، تنکابن و عباس آباد در مجلس شورای اسلامی عصر پنج شنبه 15 خرداد در سالن آموزشکده منابع طبیعی کلارآباد برگزار شد. منتخبین روستاهای منطقه در این جلسه با تشریح وضعیت منطقه خود، با اشاره به مسائل و کاستی های موجود، خواستار پیگیری نماینده مردم جهت حل آنها شدند.